Executive Vip Travel Executive Golf Travel Executive Incentives
   |   |   |   |   |   |   |   | 
Beknopte Algemene Voorwaarden Executive Travel Services
BOEKINGSVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn geldig voor de produkten van Executive Travel Services, met de handelsnamen Executive VIP Travel en Executive Golf Travel.
U kunt telefonisch bij ons reserveren, waarna u een schriftelijke bevestiging ontvangt. Om onze prijzen zo aantrekkelijk mogelijk te houden, berekenen wij slechts € 30,- administratiekosten per factuur.
Voor wijzigingen na definitieve boeking bedragen de wijzigingskosten € 30,- per wijziging, exclusief de aan ons in rekening gebrachte wijzigingskosten van leveranciers zoals het hotel, de golfbaan of de luchtvaartmaatschappij.
N.B.: Voor een aantal luchtvaartmaatschappijen en hotels gelden afwijkende (aan-) betalingsvoorwaarden t.o.v. de standaardvoorwaarden. Hierover zullen wij u bij boeking informeren.

REISVOORWAARDEN
Op alle reisovereenkomsten uit ons programma en van onze website zijn uitdrukkelijk onze algemene reisvoorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om in geval van sterke koersfluctuaties (naar boven en naar beneden) of wijzigingen van vervoers- en arrangementskosten, deze wijzigingen (zonder opslag) aan u door te berekenen. Alle informatie is in onze kleurenbrochure en op onze website verwerkt, zoals ons bekend was bij het samenstellen ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke fouten, onvolkomenheden of wijzigingen. Wij maken u erop attent dat niet alle faciliteiten bij de hotels het gehele jaar geopend zijn. Tevens geldt er bij de beschreven faciliteiten in een aantal gevallen een toeslag, tenzij er specifiek vermeld staat dat ze gratis zijn. Preferenties kunnen bij reservering kenbaar gemaakt worden. Of preferenties gehonoreerd worden, is afhankelijk van de respectievelijke leverancier (luchtvaartmaatschappij, hotel etc.). Derhalve kan hiervoor nooit een garantie afgegeven worden en zijn wij niet aansprakelijk als een preferentie niet wordt gehonoreerd.

BETALINGSVOORWAARDEN
Na ontvangst van de bevestiging van uw reis dient u per omgaande het aanbetalingsbedrag aan ons te voldoen: 25% van de reissom, aangevuld met de administratiekosten en de eventuele reis- en annuleringsverzekering. Boeken wij voor u low-cost luchtvaartmaatschappijen (bijvoorbeeld Transavia.com, waarbij de annuleringskosten 100% zijn), dan dienen de volledige kosten voor de tickets direct bij boeking te worden voldaan, aangevuld met 25% van het landarrangement, de administratiekosten en de eventuele reis- en annuleringsverzekering. Het restantbedrag dient 8 weken voor uw vertrekdatum te zijn voldaan. Indien u binnen 8 weken voor vertrek boekt, dient u per omgaande de gehele reissom te voldoen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Indien u annuleert zullen de kosten aan u doorberekend worden conform onze annuleringsvoorwaarden. Desgewenst kunnen wij u deze voorwaarden toesturen.
N.B.: Enkele hotels en luchtvaartmaatschappijen (waaronder Transavia.com) hanteren strengere, afwijkende annuleringsvoorwaarden. Wij zullen deze kosten overeenkomstig doorbelasten.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn per persoon, in euro’s, gebaseerd op 2 personen in een 2-persoonskamer (tenzij anders vermeld). Voor kinderen geldt veelal een speciale kinderkorting. Informatie hierover kunt u bij ons opvragen. De basisreissom is van toepassing indien de vertrek- en terugreisdatum binnen de vermelde periode vallen. Is dit niet het geval, dan vindt een verrekening plaats van de meer- of minderkosten uit de volgende prijsperiode. Bij de 1-persoonskamertoeslagen is de 1-persoonstoeslag voor autohuur en transfer niet inbegrepen. Ook kan de 1-persoonskamer een afwijkend kamertype t.o.v. het gepubliceerde kamertype zijn.

In verband met sterke koersfluctuaties behouden wij ons het recht voor om (conform onze voorwaarden) koerstoeslagen te berekenen. Deze toeslagen zullen - indien van toepassing - netto, dus zonder opslag worden doorbelast.

BRANDSTOFTOESLAGEN EN LUCHTHAVENBELASTINGEN
Luchthavenbelastingen en veiligheids/-brandstoftoeslagen zijn bij de reissom inbegrepen, voor zover bekend op het moment van samenstellen van onze prijzen. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om in het geval van stijgende kosten voor luchthavenbelastingen en veiligheids-/brandstoftoeslagen deze meerkosten in rekening te brengen, ook bij reeds gemaakte reserveringen. Luchthavenbelastingen en veiligheids-/brandstoftoeslagen kunnen zonder voorafgaand bericht worden ingesteld en/of gewijzigd worden.

AUTOHUUR
Als autohuur bij het arrangement is inbegrepen, dan spreken wij met u af dat de auto op de luchthaven van aankomst voor u klaar staat. Na afloop van de reis kan deze daar ook weer worden ingeleverd. Doorgaans is het kleinste type auto inbegrepen, waarbij airco niet gegarandeerd is. Indien u een auto met gegarandeerde airco of grotere auto wenst te reserveren, dan kunnen wij dit verzorgen.
Bij de huur is een beperkte aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen en in een aantal gevallen de lokale belastingen. Ter plaatse dient u meestal de airport-surcharge te betalen en kunt u nog extra (aanvullende) verzekeringen afsluiten, zoals volledige afkoop eigen risico en inzittendenverzekeringen. Laat u op het verhuurstation goed informeren, alvorens u het contract ondertekent.

VERZEKERINGEN
Wij adviseren u een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Desgewenst kunnen wij deze voor u afsluiten, zowel tijdelijke als doorlopende verzekeringen. Vraagt u ons vrijblijvend naar de mogelijkheden en voorwaarden.

REISDOCUMENTEN EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij tijdige betaling aan Executive Golf Travel ontvangt u de reisbescheiden uiterlijk ca. 1 week voor vertrek. Controleert u s.v.p. of deze correct zijn, conform het door u gewenste arrangement. In geval van last-minute boekingen van vliegreizen kunnen wij met u afspreken dat de tickets op de luchthaven van vertrek worden klaargelegd. U dient er zelf zorg voor te dragen bij het vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde reisdocumenten (geldig paspoort, eventueel visum, etc.) en eventueel benodigde inentingen. Voor de laatste gezondheidsvoorschriften adviseren wij u om tijdig (ruim voor vertrek) contact op te nemen met uw huisarts of KLM-Travelclinic (www. klmtravelclinic.nl of 0900-1091096, € 0,80 p/m).

FOUTEN EN ONVOLKOMENHEDEN
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid in het door u geboekte arrangement constateert, dan wordt van u verwacht dit direct te melden bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier), bij onze plaatselijke vertegenwoordiging of rechtstreeks bij Executive Travel Services. Dit kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Klachten die niet tijdens de reis zijn gemeld en waarvan wij dus niet in staat zijn gesteld om deze nog tijdens uw verblijf op te lossen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN
Executive Travel Services (met de handelsnamen Executive VIP Travel, Executive Golf Travel en Executive Incentive Travel), KvK nr. 31046697, is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Alle in deze programma’s gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Meer informatie over de SGR vindt u op www.sgr.nl/garantieregeling.

CALAMITEITENFONDS
Executive Travel Services (met de handelsnamen Executive VIP Travel en Executive Golf Travel) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen alle gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien we de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatrieren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

N.B. Bij incentive- en groepsreizen kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn!